ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BONDUELLE

 1. Η εταιρία με την επωνυμία «Bonduelle Central Europe KFT» που εδρεύει στο Nagykőrös Ουγγαρίας, Ceglédi út 25, 2750 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει και διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία https://www.bonduellecontest.gr, στα καταστήματα «Μy Market» της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ». Τη διαχείριση του ανωτέρω διαγωνισμού, την κλήρωση και την αποστολή των δώρων στους νικητές αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας Bonduelle η διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «ADDICTAD ΙΚΕ» που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, ΤΚ 152 35, επί της Λεωφόρου Πεντέλης, αριθ. 20, τηλ. 210-6852940.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του Διοργανωτή, της εταιρίας «ADDICTAD ΙΚΕ» της εταιρίας «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» και των διανομέων της εταιρίας Bonduelle στην Ελλάδα ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ και ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών 19/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 πμ (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και της 01/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59 μμ (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η κλήρωση των νικητών θα γίνει την Παρασκευή 04/06/2021 στις 14:00 και θα επακολουθήσει ανάρτηση των νικητών στην ιστοσελίδα https://www.bonduellecontest.gr. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στην ιστοσελίδα https://www.bonduellecontest.gr. Ως ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης αυτής θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διαγωνισμός και η συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων (εφεξής τα «Δεδομένα Εγγραφής») θα διεξαχθεί όπως παρακάτω:
 4. Τα «Δεδομένα Εγγραφής», όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί από τους ιδίους θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
 5. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, δικαίωμα μιας μόνο (1) συμμετοχής και αντίστοιχα δυνατότητα να κερδίσει ένα (1) δώρο, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η αγορά τουλάχιστον ενός προϊόντος της εταιρίας Bonduelle.
 6. Δώρα: Θα κληρωθούν τα εξής δώρα: 1) οι πρώτοι πέντε νικητές θα κερδίσουν από έναν αποχυμωτή MOULINEX JUICEO ZU1508, 2) οι δέκα επόμενοι νικητές θα κερδίσουν από ένα τηγάνι Tefal Unlimited 20cm G25502 και 3) οι πενήντα επόμενοι νικητές θα κερδίσουν από ένα γάντι πιάστρα σιλικόνης 21Χ17 cm.
 7. Ανάδειξη Νικητών: Οι νικητές του Διαγωνισμού κατά τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. (Η κλήρωση των νικητών θα γίνει την Παρασκευή 04/06/2021 στις 14:00) Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα γίνει στα γραφεία της εταιρίας «ADDICTAD ΙΚΕ» με τη χρήση ηλεκτρονικής κληρωτίδας (www.random.org). Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει: για το Δώρο No 1 (5 αποχυμωτές MOULINEX JUICEO ZU1508) 5 νικητές. Για το Δώρο Νο 2 (10 τηγάνια Tefal Unlimited 20cm G25502) 10 νικητές. Για το Δώρο Νο 3 (50 γάντια πιάστρες σιλικόνης 21Χ17) 50 νικητές. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο Διοργανωτής και η εταιρία με την επωνυμία «ADDICTAD ΙΚΕ» εγγυώνται το αδιάβλητο της εν λόγω διαδικασίας και για το τρόπο κλήρωσης.
 8. Στις κληρώσεις θα λάβουν μέρος οι Συμμετέχοντες που έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους κατά έγκυρο τρόπο σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη.
 9. Ενημέρωση Νικητών & Παραλαβή Δώρων: Η ανάρτηση των νικητών θα γίνει στην ιστοσελίδα https://www.bonduellecontest.gr. Η ενημέρωση των νικητών για τις διαδικασίες απόδοσης των δώρων θα γίνει με προσωπική επικοινωνία και οι νικητές θα παραλάβουν το Δώρο τους ταχυδρομικά.
 10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική του ευχέρεια δώρα που δεν παραλήφθηκαν από τους νικητές και επεστράφησαν στην εταιρία «ADDICTAD ΙΚΕ», σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
 11. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή ή της εταιρίας «ADDICTAD ΙΚΕ». Επίσης, οι ανωτέρω δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ρητά διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ», ουδεμία ευθύνη απορρέουσα με οποιονδήποτε τρόπο από τον διαγωνισμό φέρει.
 12. Προσωπικά Δεδομένα: Με τη συμμετοχή τους οι νικητές παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και του Ν. 4624/2019, όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής του προγράμματος, δηλαδή για τους σκοπούς 1. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης και 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές του διαγωνισμού, αποκλειστικά σχετικά με το πρόγραμμα. Ο Διοργανωτής και η εταιρία «ADDICTAD ΙΚΕ» θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς του προγράμματος. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι αποκλειστικά ο Διοργανωτής και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, email) και προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. ονοματεπώνυμο, τοποθεσία). Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων αζημίως. Κατά την παράδοση του δώρου ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει από τους νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης. Κανενός είδους διαβίβαση προς την εταιρία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» δεν πραγματοποιείται.
 13. O κάθε Συμμετέχων, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, έχει δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, τα οποία μπορεί να τροποποιήσει ή διαγράψει επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στην αρχή των παρόντων όρων.
 14. Όλα τα σχόλια, οι εικόνες (visuals), τα video και κάθε είδους υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας από οποιονδήποτε χρήστη με αφορμή τον παρόντα διαγωνισμό δεν απηχεί και δεν εκφράζει τις θέσεις και τις επιχειρηματικές αρχές του Διοργανωτή, των υπαλλήλων του ή οποιασδήποτε άλλης αδερφής εταιρίας. Ο Διοργανωτής δεν υποστηρίζει ούτε εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε δήλωσης που γίνεται με αφορμή το διαγωνισμό, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των φωτογραφιών και video και δε συνυπογράφει το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οφείλει να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό
 15. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργίας του διαδικτύου ή της συγκεκριμένη ιστοσελίδας, υπερφόρτωσης του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ορθός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα ηλεκτρονικά μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
 16. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.bonduellecontest.gr, στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει.
 17. Ο κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια («Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.
 18. Αποκλεισμός νικητή. Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

β. σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος και σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

γ. σε περίπτωση που η αποστολή του δώρου επιστραφεί στην εταιρία «ADDICTAD ΙΚΕ», για οποιονδήποτε λόγο.

δ. η νίκη του νικητή υπήρξε προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης. Ο Διοργανωτής, η εταιρία «ADDICTAD ΙΚΕ», οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
 2. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού και την αποστολή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή και της εταιρίας «ADDICTAD ΙΚΕ» παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δε θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
2021 Bonduelle Greece. All rights reserved.
Εδικά για τα My market